CONSENSE

TRAINING & ADVIES

‘Wat ethisch is hangt af van de situatie maar de situatie bepaalt niet wat ethisch is’

 

ConSense traint en begeleidt organisaties, en de mensen die er werken, in de ontwikkeling van een ethisch kompas in professionele contexten. Een ethisch kompas biedt de intrinsieke motivatie om moreel te handelen volgens morele (professionele) waarden, juist als men geconfronteerd wordt met kritieke situaties zoals ethische dilemma’s.  ConSense begeleidt professionals, directie- en management leden en Raden van Bestuur & Toezicht in het ontwikkelen en versterken van een ethisch kompas dat ook daadwerkelijk ingezet wordt in de beroepspraktijk.  

zen, sand, stones-5533494.jpg

Professionals

ConSense traint professionals uit verschillende beroepsdomeinen zodat zij vanuit een sterk ontwikkeld ethisch kompas het goede kunnen blijven doen voor hun klanten, patiënten en cliënten.

Consense

Directie & Management

ConSense begeleidt managers en directieleden, als cultuurdragers van de organisatie, om een ethisch kompas in woord en daad tot uitdrukking te brengen, om als rolmodellen het goede toe te voegen en om morele doelen in complexe omstandigheden te verwezenlijken.

Bestuur & Toezicht

ConSense adviseert Raden van Bestuur & Toezicht om zicht te houden op de lange termijn waarde creatie van de organisatie. Dit impliceert aandacht hebben voor de morele waarde van de organisatie en het opstellen en uitdragen van de morele missie van de organisatie.