CONSENSE

Coaching in het (verder) ontwikkelen van het ethisch kompas

‘Het gaat er niet alleen om de juiste persoon op de juiste plek en de juiste tijd te zijn, maar ook om dan het juiste te doen’


Consense biedt ondersteuning in de verkenning van de morele dimensie(s) van werk en leven en om hierin een passend pad te vinden. In een coachtraject ga je op zoek naar de wijze waarop je je ethisch kompas in kunt zetten. Hierin zijn jouw eigen vragen en ervaringen leidend. Vragen die aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld

Ontwikkel je ethisch kompas

Consense biedt begeleiding bij het exploreren en versterken van een ethisch kompas en het vinden van een passend pad.