CONSENSE

COACHING

‘Zin (in werk) is samenhang vinden wanneer het vlechtwerk aan samenhangen scheurt’


Consense coacht professionals, managers en directieleden van zowel profit- als non-profit organisaties in het verkennen en beantwoorden van hun loopbaan- en levensvragen. Daarnaast coacht Consense organisaties (en de mensen die er werken) in het (verder) ontwikkelen van een ethisch kompas.