CONSENSE

Coaching bij loopbaan en levensvragen

Het leven wordt pas een eigen leven als je voor jezelf zorgt’

 

Consense begeleidt levenskunst-trajecten die het persoonlijk inzicht in werk en leven vergroten. Levenskunst is niet hetzelfde als de kunst van het genieten. Het is geen leuke managementtool of psychologische truc en ook geen snelweg naar succes en geluk. Levenskunst is een fascinerend individueel leerproces waar verantwoordelijkheid, bewust leven, eigen waarden, expressie, volharding en plooibaarheid deel van uitmaken. Levenskunst maakt het mogelijk om vanuit zelfinzicht zorg te dragen voor de kwaliteit van je eigen leven en dat van anderen. Uitgangspunt hierbij is dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven en de keuzes die je maakt.

Het vergroten van zelfkennis is de basis voor een gezonde en evenwichtige persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hierdoor kom je tot hernieuwde inzichten. 

In beweging komen staat in het coachtraject centraal. Coaching biedt ondersteuning om in de dynamiek van werk en leven even afstand te nemen en een persoonlijk en passend (loopbaan)pad te vinden.

Wanneer komt coaching van pas?

Op momenten dat je vastloopt in je loopbaan is coaching een belangrijk hulpmiddel. Maar coaching komt ook van pas als je je professionele groei wilt evalueren. Dragen je keuzes nog bij aan de realisatie van je idealen?

 

Een oriënterend gesprek bij Consense, voorafgaand aan het coachtraject, is kosteloos. De lengte van een coachtraject is afhankelijk van de coachvraag.

Wat houdt coaching in?

In een coachtraject ga je op zoek naar inzicht, vernieuwing en beweging. Hierin zijn jouw vragen en ervaringen leidend. Door je talenten, belemmeringen en ambities in beeld te brengen, kom je tot hernieuwde inzichten. Hierbij is er ook ruimte voor levensvragen die onder je loopbaanvragen kunnen liggen.

Voorbeelden van levensvragen zijn: Wat is mijn plek in de wereld? Hoe kan ik gezin en werk combineren en de verschillende rollen in mijn leven vormgeven? Hoe kan ik van betekenis zijn en een unieke bijdrage leveren?

Door levensvragen te verkennen, geef je niet alleen betekenis aan je loopbaanplanning, maar ook aan je levensoriëntatie. Zingeving en zingevende projecten zijn naast zelfbeschikking en sociale steun, de pijlers gebleken voor psychisch welbevinden.

Waarom ConSense?

Aandacht voor zingeving in werk en leven en begrijpen waar je energie en geïnvesteerde tijd toe leiden, maakt je gelukkiger, actiever en gezonder. Wil je je carrière actief sturen, je verder ontwikkelen of wil je je bezinnen op je werk en leven? Consense biedt een plek waar je al je vragen over werk en leven kunt stellen en waar de bezinning daarop deskundig wordt begeleid.

zen, sand, stones-5533494.jpg

Hulp nodig bij loopbaan- en levensvragen?

Levenskunsttrajecten van Consense vergroten het persoonlijk inzicht in werk en leven. Neem vrijblijvend contact contact op.