CONSENSE

Bestuur & Toezicht

De echte waarde van een organisatie is niet wat zij heeft maar wat zij geeft’

Consense adviseert Raden van Bestuur & Toezicht hoe zicht te houden op de lange termijn waarde creatie van de organisatie. Dit impliceert aandacht hebben voor de morele waarde van de organisatie en het opstellen en uitdragen van de morele missie van de organisatie.

Fase 1 - Exploreren

Raden van Bestuur en Toezicht zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een organisatie. Toch is het, ondanks dit toezicht, in verschillende sectoren waaronder de auto-industrie, (hoger) onderwijs, sport, vastgoed, de zorg en bij de overheid, de afgelopen jaren flink misgegaan. Het is daarom van belang om regelmatig het ethisch kompas van de organisatie (en de mensen die er werken) te onderzoeken en onderwerp van gesprek te maken. Toezicht begint bij vragen stellen. ConSense faciliteert een constructieve en deskundige dialoog over ethische kwesties waar de juiste vragen worden gesteld en waar bij onduidelijkheid kritisch wordt doorgevraagd.

Fase 2 - Kalibreren

Consense ondersteunt bestuursleden en toezichthouders bij de kalibratie van het ethisch kompas van hun organisatie. Bijvoorbeeld, door te klankborden over ethische kwesties of door een ethische code samen te stellen met daarin opgenomen een morele missie van de organisatie waarin gedeelde waarden zijn opgenomen die sturend zijn in het werk en de omgang met elkaar

ConSense
ConSense

Fase 3 - Navigeren

Een ethische audit kan helpen bij het beoordelen en borgen van de ethische cultuur in de organisatie en de manier waarop de cultuurdragers de verwachtingen, van de morele missie, visie en waarden van de organisatie waarmaken. Door een ethisch kompas van mens en organisatie(s) verder te ontwikkelen, worden mensen gelukkiger en gaan organisaties floreren, dit wil zeggen waardenvoller communiceren en betekenisvoller ondernemen