CONSENSE

CONSENSE

Consense coacht professionals, managers en directieleden van zowel profit- als non-profit organisaties in het verkennen en beantwoorden van hun loopbaan- en levensvragen. Daarnaast coacht Consense organisaties (en de mensen die er werken) in het (verder) ontwikkelen van een ethisch kompas.

COACHING

Loopbaan en levenskunst

Consense begeleidt levenskunsttrajecten die het persoonlijk inzicht in werk en leven vergroten. Aandacht voor zingeving in werk en leven maakt gelukkiger, actiever en gezonder.

Ethisch kompas

Consense coacht mensen in organisaties in de ontwikkeling van een ethisch kompas. De intrinsieke motivatie om te handelen volgens morele (professionele) waarden wordt hierdoor vergroot.

TRAINING & ADVIES

Consense traint en adviseert organisaties in de ontwikkeling van een ethisch kompas. Het ethisch kompas vergroot de ethische sensitiviteit van de organisatie, en van de mensen die er werken, waardoor het leveren van goed werk top of mind wordt. 

Consense begeleidt Raden van Bestuur & Toezicht om zicht te houden op de lange termijn waarde creatie van de organisatie. Dit impliceert o.a. aandacht hebben voor het opstellen en uitdragen van de morele missie van de organisatie.

Consense begeleidt managers en directieleden om met een goed ontwikkeld ethisch kompas te kunnen beslissen wat in specifieke werksituaties juist is, hoe zij als rolmodellen het goede toe kunnen voegen en hoe zij dit ook in complexe omstandigheden kunnen verwezenlijken.

Consense begeleidt professionals uit verschillende beroepsdomeinen zodat zij vanuit een sterk ontwikkeld ethisch kompas het goede kunnen blijven doen voor hun klanten, patiënten en cliënten.