CONSENSE

Professionals

‘Wie de eigen waarde(n) niet kent kan geen waarde toevoegen’

 

Consense begeleidt professionals uit verschillende beroepsdomeinen zodat zij vanuit een sterk ontwikkeld ethisch kompas het goede kunnen blijven doen voor hun klanten, patiënten en cliënten.

Fase 1 - Exploreren

Consense exploreert samen met professionals (en de teams waarin zij werken) de ethische dilemma’s waar zij in hun beroep of organisatie mee worden geconfronteerd. Door deze dilemma’s in kaart te brengen en te analyseren, wordt het moreel vocabulaire vergroot en worden de morele ervaringen verdiept. Consense faciliteert reflectie op het ethisch handelen in de professionele context, de strategieën die worden ingezet en de externe invloeden (zoals de invloed van macht en complexiteit) die het handelen (ongewenst) sturen.

Fase 2 - Kalibreren

Consense ondersteunt professionals en de teams waarin zij werken om de (gedeelde) persoonlijke en professionele waarden te identificeren die leidend (zouden moeten) zijn in moreel professioneel gedrag. Tevens wordt onderzocht hoe deze waarden door bijvoorbeeld gewoonten, praktijken en rituelen in het team tot uitdrukking komen. Persoonlijke overtuigingen die als ‘wegversperring’ het ethisch handelen negatief beïnvloeden, worden onder de loep genomen. Consense traint professionals om vaardigheden en attitudes in te oefenen en biedt ruimte om een professionele en persoonlijke visie op ‘goed werk’ te ontwikkelen. 

ConSense
ConSense

Fase 3 - Navigeren

Van professionals met een ethisch kompas wordt verwacht dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn om de mensen voor wie zij werken te dienen, dat zij handelen volgens beroepscodes, relevante wetten en persoonlijke waarden en dat zij onafhankelijk handelen wanneer zij met ethische dilemma’s worden geconfronteerd (ook als er macht over hen wordt uitgeoefend). ConSense faciliteert dialoogsessies en focusgroep bijeenkomsten waarin deze verwachtingen en ervaringen uit de beroepspraktijk in een open en veilige context kunnen worden besproken en uitgediept.